Секогаш близу до нашите клиенти!
Метамоб тим на Дрема 2020, Полска
...

Започнувајќи со 3 октомври 2016 година, можете да нè најдете на улицата Аурел Влајку, 102-106, Сату Маре.

 

...

Им благодариме на сите што не посетија!

...

контакт

Адреса: 440122, Сату Маре, Аурел Влајку 102-106, Романија
телефон: +-40 261 711511-
Е-пошта: metamob@metamob.ro

компанијата

Автоматизиран превод

English English