Метамоб тим во Дрема

Секогаш близу до нашите клиенти!
Метамоб тим на Дрема 2020, Полска

Метамоб тим во Дрема

Metamob Team at Drema
Секогаш близу до нашите клиенти!
Метамоб тим на Дрема 2020, Полска

Ние присуствувавме на 16-то издание на ExpoDESIGNwood

 We've attended the 16 edition of ExpoDESIGNwood

Успешна изложба!

Ја сменивме нашата локација!

We have changed our location!

Започнувајќи со 3 октомври 2016 година, можете да нè најдете на улицата Аурел Влајку, 102-106, Сату Маре.

 

BIFE-SIM Букурешт, вистински успех

 BIFE-SIM Bucharest, a real success

Им благодариме на сите што не посетија!

Вистинско задоволство беше да се биде дел од Меѓународниот саем за дрво во Холмсми

It was a real pleasure to be a part of Holzmesse International Wood Fair

Се здруживме со 500 учесници, дојдени од 22 земји, кои сакаат да создадат нови односи.

Време е да ја почитуваме природата! Помогни ни!

It’s time to respect nature! Help us!

Потпирајќи се на слоганот „Засади дрво за твоето здравје“, ги охрабруваме сите активно да се занимаваат со активности за пошумување.

Се гледаме на ...

See you at...

Во нашите обиди да останеме во чекор со сето она што се случува во индустријата за дрво, се обидуваме да учествуваме во што е можно повеќе национални и меѓународни настани.

контакт

Адреса: 440122, Сату Маре, Аурел Влајку 102-106, Романија
телефон: +-40 261 711511-
Е-пошта: metamob@metamob.ro

компанијата

Автоматизиран превод

English English