Компанија Метамоб, гледана низ очите на австрискиот новинар

- РВИ, 2012 година -

Малкумина се оние кои ги разоткриваат тајните на нивната одлична работна околина на машините за бенд пиво: тоа се сечила со пила „изработени во Романија“, кои според некои ентузијастички корисници се одликуваат со посебни квалитети на сила и сигурност.

RWI2012

контакт

Адреса: 440122, Сату Маре, Аурел Влајку 102-106, Романија
телефон: +-40 261 711511-
Е-пошта: metamob@metamob.ro

компанијата

Автоматизиран превод

англиски English