Прославувајќи 15 години производство

- www.satu-mare.ro, 28.10.2012 година -

Сабота, 27 октомври, во Сату Маре, се случи годишнина одбележувајќи 15 години активност за компанијата Метамоб.

Примарија

контакт

Адреса: 440122, Сату Маре, Аурел Влајку 102-106, Романија
телефон: +-40 261 711511-
Е-пошта: metamob@metamob.ro

компанијата

Автоматизиран превод

англиски English