Трансилвански заби - Превод на германски напис

- Холцкуриер, 2014 година -

Снабдувач на опрема за пловила за годината 2013 Тие велат дека трансилванците имаат тесна врска со остри заби. Во случајот со Метамоб, всушност може да биде така. Со нивните лопатки, Римјаните се обидоа да ги освојат пиланите во Европа. Во меѓувреме, исто така, лидерите во индустријата се потпираат на Трансилванските заби заради добриот сооднос цена-перформанси. И некои од нив дури и се нафатија да патуваат во Романија - да се приклучат на годишнината од прославата на Метамоб. Тоа е нешто што не би го сториле доколку не сте задоволни.

HolzkurierEN2014

контакт

Адреса: 440122, Сату Маре, Аурел Влајку 102-106, Романија
телефон: +-40 261 711511-
Е-пошта: metamob@metamob.ro

компанијата

Автоматизиран превод

англиски English