Метамоб - 15 години активност

- Интарзија, декември 2012 година -

Сабота, 27 ноември, беше посебен ден за Метамоб, компанија од Сату Маре која прослави 15 години продуктивна активност, со два настани: „Метамоб отворени порти“ проследено со роденденска забава. На оваа манифестација, партнерите и вработените, добавувачите, официјалните лица и гостите од странство зборуваа за нивното искуство со / во „Метамоб“. Ова беше добра прилика да ги погледнеме назад и да ги откриеме идните планови. Настанот претстави растечка компанија.

Intarzia Metamob 15Anideactivitate

контакт

Адреса: 440122, Сату Маре, Аурел Влајку 102-106, Романија
телефон: +-40 261 711511-
Е-пошта: metamob@metamob.ro

компанијата

Автоматизиран превод

англиски English