Ефтино и добро - дали е тоа можно?

- Холцкуриер, 15.05.2014 година -

"Романските сечила со виткање на сечи импресионираат. Ако забележите помалку помалку за истиот квалитет, имате обврска како менаџер да ги менувате добавувачите", вели evевад Чахаревиќ од Мафи. Се чини дека високи перформанси со тенки ленти со високи перформанси дизајнирани од Метамоб навистина го убедија. Толку што има намера постепено да ги заменува сите пили “.

HolzkurierEN2014

контакт

Адреса: 440122, Сату Маре, Аурел Влајку 102-106, Романија
телефон: +-40 261 711511-
Е-пошта: metamob@metamob.ro

компанијата

Автоматизиран превод

англиски English