Бендот видов сечила за мобилни пили со заби третирани со топлина

Сечилата на лента со заби третирани со топлина за мобилни пили се произведени од Metamob SRL со специфична цврстина 58-61 HRC за горниот дел на забите. Длабочината на потешкиот слој достигнува 0,2-0,3 мм, додека јадрото и телото на сечилото ја задржуваат својата почетна структура останува податлива. Добрата структура на работ обезбедува непречено намалување и голема издржливост. Информации

тематичен термин1

За да се добие оваа состојба, горниот дел на забот се загрева до нејзината температура на зацврстување и потоа брзо се лади во воздух. Топлинската обработка се изведува со струи со висока фреквенција, со постигнување во спроводната јамка еднакво и униформно загревање на горниот дел на забот. Брзото ладење се појавува брзо во околното опкружување и во ладниот материјал на телото на забот. Ова е едноставна операција која не бара голема количина на труд.

контакт

Адреса: 440122, Сату Маре, Аурел Влајку 102-106, Романија
телефон: +-40 261 711511-
Е-пошта: metamob@metamob.ro

компанијата

Автоматизиран превод

English English